Termogrāfija

Pielietojot termogrāfu, piedāvājam veikt biroja, sabiedriskas ēkas vai dzīvojamās mājas termogrāfisko rādītāju noteikšanu. Analizējot iegūtos mērījumu datus iespējams spriest par ēkas siltinājuma kvalitāti.
Nelielām būvēm (pielietojot gaisa spiedienu) noteikt siltuma noplūdes vietas pamatu, sienu un jumta konstrukciju salaidumu vietās. Iegūtos rādījumus iespējams iekļaut ēkas energoaudita apsekojumā.
Termogrāfs pielietojams arī ēkas apkures sistēmu apsekošanai, elektroievada sadalnes komponenšu, dažādu elektroierīču un agregātu darba temperatūru noteikšanā. Rekomendējams paaugstinātas uguns bīstamības konstrukciju apsekošanā: apkures katli, dūmeņi un citas tehnoloģiskas iekārtas ar augstām darba temperatūrām.