SCADA

  • SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Uzraudzības kontrole un datu iegūšana) sistēmas veidojam uz datorsistēmas bāzes vietās, kur nepieciešama tehnoloģisko iekārtu vadība, uzraudzība un telemetrijas datu uzkrāšana – arhīvu veidošana.
    Pēc projektētiem risinājumiem un nepieciešamības aprīkojam ar SCADA sistēmām transformatoru apakšstacijas, ūdens saimniecības ūdens gūtnes un atdzelžošanas stacijas, sūkņu stacijas, ventilācijas sistēmas.
    Scada sistēma pielietojama it visos automatizētos objektos, kuros ir izmantotas vadības un telemetrijas ierīces ar optisko, vājstrāvu tīklu vai bezvadu tehnoloģiju datu pārraides atbalstu.
  • HMI (Human-machine interface – Cilvēka-mašīnas saskarsmes sistēma) sistēmas darbojas kompleksi ar automatizācijas sistēmās pielietotiem programmējamas loģikas kontroleru skārienjūtīgiem vai ar klaviatūru aprīkotiem displejiem.
    HMI sistēmām izstrādājam grafiski informatīvo daļu nepieciešamo tehnoloģisko procesu un datu attēlošanai, kā arī sistēmdatu iestatīšanai.