Sadalnes

Ēkās, dažādos industriālos objektos, rūpnīcās kā arī ārējos elektriskos tīklos kā viena no svarīgākām sastāvdaļām ir sadalnes. Sadalnes var tikt komplektētas visdažādākos veidos ar dažādu ražotāju komponentēm, poliestera vai metāla korpusos. Pieredze, kas gūta dažādos elektromontāžas darbos, ir devusi lielu priekšrocību lai radītu kvalitatīvus izstrādājumus.

Veicam dažādu elektrosadaļņu komplektēšanu:

  • spēka sadalnes līdz 1600A,
  • automātikas sadalnes,
  • individuāli sadaļņu risinājumi.