Projektēšana

Projektēšanas nodaļa savu darbu uzsāka 1997 gadā.
Projektēšanas un būvekspertīzes virzieni:

  • Ārējo elektrisko tīklu projektēšana līdz 35 kV,
  • Iekšējo elektrisko tīklu projektēšana,
  • Iekšējie sakaru un datoru tikli,
  • Ugunsdzēsības signalizācijas,
  • Apsardzes signalizācijas,
  • Videonovērošanas sistēmas.