Izolācijas un Zemējuma pretestība

Izolācijas pretestības mērījumi un Zemējuma pretestības mērījumi nepieciešami ēku nodošanai ekspluatācijā. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosaka, ka elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados, ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā. Izolācijas pretestības mērīšana ļauj noteikt elektrisko kabeļu un elektrisko ierīču izolācijas tehnisko stāvokli.

Piedāvājam veikt ražotnes, sabiedriskas ēkas vai mājsaimniecības iekšējā elektroapgādes tīkla izolācijas un zemējuma, zibens aizsardzības pretestības mērījumus:

  • elektrisko kabeļu izolācijas pretestība,
  • elektroinstalācijas izolācijas pretestība,
  • elektrodzinēju izolācijas pretestība,
  • zemējuma un zibens aizsardzības cilpas pretestība,
  • zemējuma kontūra pretestība.

Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformējam pārbaudes aktu.