Kvalifikācija

Uzņēmumā strādā sertificēti elektroinženieri ar “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija” un “Latvijas Elektriķu brālība” izsniegtiem sertifikātiem. SIA “Elektriķis” personāls regulāri papildina profesionālās zināšanas un prasmes, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un izplatītāju rīkotus seminārus.
SIA “Elektriķis” ir iekļauts AS “Latvenergo” Kvalifikācijas sistēmas “BŪVDARBI UN PAKALPOJUMI” kvalificēto piegādātāju reģistrā gan kā elektroietaišu izbūves būvdarbu veicējs, gan kā elektroietaišu projektētājs vairākos Latvijas reģionos.

SIA “Elektriķis” sertificētie un atestētie speciālisti:

 • elektroietaišu projektētāji,
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāji,
 • elektroietaišu projektēšanas darbu vadītāji,
 • elektroietaišu izbūves darbu vadītāji un būvuzraugi,
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbu vadītāji un būvuzraugi,
 • gaisvadu līniju montāžas speciālisti,
 • Augstkāpēja darba speciālisti,
 • Hidraulisko manipulatoru operatori,
 • Pacēlāja ar grozu operatori,
 • Elektroietaišu elektrisko mērījumu un pārbaudes veikšanas sertificēti speciālisti,
 • Spriegumaktīvo darbu organizēšanas speciālisti,
 • Darba aizsardzības koordinatori,
 • Kabeļu uzmavu montāžas speciālisti,
 • Motorzāģa vadītāji,
 • Buka celtņu operators,
 • Spriegumaktīvo darbu veicēji sadalnēs,
 • Spriegumaktīvo darbu veicēji gaisvadu līnijās,
 • Gāzgriezēji un gāzmetinātāji,
 • Stropētāji,
 • Elektroietaišu ekspluatācijas veikšanas sertificēti speciālisti,
 • Elektroietaišu izbūves sertificēti speciālisti.