Vides politika

SIA “Elektriķis” kvalitātes un vides politika ir nodrošināt klientus ar augstas kvalitātes produkciju un pakalpojumiem elektromontāžas, elektrotehnisko mērījumu un projektēšanas jomā, kuru veikšanai nepieciešama profesionāla sagatavotība pilnīgi izpildot līgumu prasības un noteikumus, kas atbilst LR un starptautiskajiem standartiem.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot klientus. Uzņēmuma politika nodrošina, ka visi pakalpojumi tiek pildīti, lai uzturētu noteikto kvalitātes līmeni un apkalpošanu attiecīgi klienta prasībām un vēlmēm, izpildot visus likumdošanas prasības vides jomā.

Tikai pateicoties augstai produkcijas kvalitātei, iespējams nodrošināt uzņēmuma dinamisku attīstību. Pastāvīgs darbs kvalitātes paaugstināšanā ir uzņēmuma ilgtermiņa stratēģija.

Mēs apzināmies, ka mūsu darbība neizbēgami ietekmē apkārtējo vidi un uzskatām par vienu no savām prioritātēm nepieciešamību kontrolēt un samazināt ietekmi uz to.

Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu uzņemoties atbildību par sava darba kvalitāti un resursu ekonomēšanu, tādā veidā samazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošina darbību, kas atbilst likumdošanas prasībām.