Iekšējie tīkli

Veicam iekšējās elektroinstalācijas darbus ražotņu, noliktavu, biroju, veikalu, viesnīcu, medicīnas iestāžu, sabiedrisko ēku, dzīvojamo ēku un privātmāju:

  • iekšējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcijā un izbūvē,
  • iekšējo apgaismojuma tīklu rekonstrukcijā un izbūvē,
  • elektrosadaļņu renovācijā un uzstādīšanā,
  • elektroenerģijas uzskaišu sakārtošanā.

Atpazīstamākie objekti