Automātika

Veicam elektroapgādes sistēmu un ūdens saimniecību tehnoloģisko procesu automatizāciju pielietojot “Siemens” un “Unitronics” programmējamas loģikas kontrolerus ar nepieciešamām  komponentēm iekārtu darbināšanai un vadībai, saprogrammētus un samontētus sadalnēs atbilstoši  projektētiem risinājumiem.
Automatizācijas sistēmas, pēc nepieciešamības, aprīkojam ar uzraudzības kontroles un datu iegūšanas SCADA programmnodrošinājuma datorsistēmām un telemetrijas datu izziņošanas iekārtām pielietojot optisko, vājstrāvu tīklu vai bezvadu tehnoloģiju datu pārraidi.