Elektroenerģijas patēriņš

Pielietojot sprieguma analizatoru, piedāvājam veikt ražotnes, sabiedriskas ēkas vai mājsaimniecības iekšējā elektroapgādes tīkla rādītāju mērījumus. Analizējot iegūtos mērījumu datus iespējams spriest par piegādātās elektroenerģijas kvalitāti, elektrotīklā ieslēgto elektroierīču kopējo patērēto jaudu un tās sadalījumu pa fāzēm.
Pēc patērētas jaudas rādījumu analīzes, rekomendējam veikt iespējamu elektroierīču sabalansētu pieslēgumu elektrotīklā vai lieljaudas iekārtu saudzīgu startēšanu, lai būtu iespējams samazināt elektroievada aizsardzības ierīču (automātslēdži, kūstoši drošinātāji) nominālus.
Rezultātā, ņemot vērā sezonālu faktoru un iespējamas rezerves, rekomendējam aizsardzības ierīču nominālus pēc kuriem klients varētu izvēlēties izdevīgāko elektroenerģijas patēriņa tarifa plānu norēķiniem.