Saules paneļi, pārdomas pēc ekspluatācijas gada.

Ir pagājis vairāk kā gads, kopš nodevām ekspluatācijā  10 kW saules paneļu parku un ir pienācis laiks lai izvestu secinājumus par to faktisko efektivitāti.

Par efektivitāti

Veicot sākotnējos aprēķinus vadījos no saules kartēm un ražotāja parametriem. Paredzēju, ka gada laikā, kopā tiks saražots 9500 kWh. Biju mazliet skeptisks par šo ciparu, bet faktiski izrādījās ka pirmā kalpošanas gada laikā esam saražojuši 10522 kWh, kas ir par 10 % vairāk nekā biju aprēķinājis. Domāju ka nākošajos gados šis cipars samazināsies, to arī vārdiski norāda ražotājs neminot gan nekādus lielumus.

Par ekspluatācijas izdevumiem.

Sākotnēji biju paredzējis ka baterijām būs nepieciešams, reizi pa reizei notīrīt sniegu, putekļus u.t.t. bet faktiski šī perioda laikā nav darīts nekas! Sniegu tīrīt visdrīzāk nav īpašas jēgas jo tāpat ziemas mēnešos saules ir ļoti maz un arī enerģija tiek saražota ļoti niecīgā daudzumā. Tabulā to var apskatīt.

 Par saražoto elektroenerģiju, kuru nespējām patērēt.

Par cik elektroenerģiju pārsvarā patērējam darba laikā no 8.00 – 18.00, pēc darba laika darbojas daži datori, kondicionieri, biroja tehnika u.t.t.  tad sākotnējos aprēķinos paredzēju ka tīklā iepludināsim apmēram 10% no saražotās elektroenerģijas, tomēr vasaras mēnešos, saulainās, garās brīvdienas ieviesa korekcijas un faktiski tīklā iepludinājām 11.39 % no saražotās elektroenerģijas.

 

Saražota elektro enerģija ar saules baterijām, kWh Tīklā nodotā elektro enerģija, kWh Tīklā nodots no saražotās enerģijas % Iepirkts no Elektrum, kWh Faktiskais patēriņš bāzei, kWh
Janvāris 88.44 0.1994 0.23% 6218.01 6306.25
Februāris 308.92 5.16 1.67% 5249.78 5553.54
Marts 852.59 46.92 5.50% 4805.76 5611.43
Aprīlis 1439.49 163.06 11.33% 3823.19 5099.62
Maijs 1853.97 261.95 14.13% 3356.75 4948.77
Jūnijs 1622.05 242.46 14.95% 2971.64 4351.23
Jūlijs 1606.91 227.30 14.15% 2975.23 4354.84
Augusts 1381.3 131.81 9.54% 3297.99 4547.48
Septembris 770.88 84.51 10.96% 3572.23 4258.60
Oktobris 397.38 34.43 8.67% 4590.52 4953.47
Novembris 139.32 0.5923 0.43% 5177.34 5316.07
Decembris 61.45 0.16 0.26% 5150.66 5211.95
Kopā 10522.70 1198.55 11.39% 51189.10 60513.25

 

Pēc gada ekspluatācijas, neesam iegādājušies no elektroenerģijas piegādātāja 9324.15 kWh (10522.70 – 1198.55 kWh), līdz ar to varētu teikt ka ietaupījuši  ~ 1050 EUR, kā arī kopējā tīklā iepludinājuši 1198.55 kWh enerģijas par kuru noslēdzot līgumu varētu saņemt ~ 40 EUR. Līguma par enerģijas pārdošanu gan nenoslēdzām jo birokrātija, rēķinu rakstīšana, salīdzināšana, grāmatvedība u.t.t. manuprāt neatsver tos gadā nopelnītos 40 EUR.

Visbiežāk uzdotais jautājums – cik ilgā laikā atmaksāsies investīcijas!

Uzstādot saules baterijas ir jāsaprot, ka atmaksāties var tikai saražotā enerģija, kuru paši patērē. Iepludinot elektroenerģiju kopējā tīklā iespējams noslēgt līgumu par elektroenerģijas pārdošanu, tādu iespēju piedāvā A/S Latvenergo un citi elektroenerģijas ražotāji, bet jāņem vērā ka samaksa būs tikai par elektroenerģiju, tas ir apmēram 90-95% no elektroenerģijas cenas (0.035-0.04 Eur/kWh). Par pieslēgumu, elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumiem un OIK enerģijas ražotājam neviens nemaksā! Tāpēc es savos aprēķinos neesmu ņēmis vērā šo tīklā nodoto enerģiju, uzskatīsim to kā dāvinājumu.

Tātad kopsavilkums, insvestīcijas ~ 13000 Eur, ietaupījums gadā 1050 Eur, kalpošanas laiks (kā sola ražotājs 20-25 gadi).

 

 

Saules baterijas un to efektivitāte

Par saules enerģiju ir dzirdēti dažādi mīti un patiesības. Lai vairāk būtu informēti par šo produktu esam pie sevis uzstādījuši saules bateriju parku ar jaudu 10 kW (36 paneļi), kopējās izmaksas apmēram 13000 EUR (bez PVN), darbojas no 2016. gada 1. septembra. Pēc Saules potenciāla kartes (zīm.3) Latvijā no 1 kW saules paneļa gadā var iegūt apmēram 950 kWh elektroenerģijas, tātad plānojam ka gadā saražosim apmēram 9500 kWh. Ja šo saražoto elektroenerģiju mums būtu jāiepludina kopējā tīklā, tad ieņēmumi par saražoto elektroenerģiju biržas cenās būtu (9500*0.035 EUR/h=~332.5 Eur/gadā), bet ja patērējam visu saražoto enerģiju paši tad ietaupītu gadā apmēram (9500*0.165=~1567.50 EUR/gadā). Tā kā ir stājies spēkā jaunais A/S “Sadales tīkls” tarifs kurā maksa par elektroenerģijas transportēšanu ir sadalīta (“Abonēšanas maksa” un par transportēšanu), tad jaunā kārtība mazliet pamaina situāciju un ietaupīt varēs (9500*0.12724=~1208.78 EUR/gadā). Zemāk minētā attēlā parādīta 2016. gada septembra “saulainākā” diena, kurā kopā tika saražots 62 kWh.

Ko no tā secinājām.
Mūsu gadījumā, lielākais elektroenerģijas patēriņš ir dienas gaišajā laikā, kad iespējams ar sauli saražot visvairāk elektroenerģiju, apmēram 90% no saražotā patērējam paši, investīciju atmaksāšanās periods ir apmēram 11 gadi,
Kalpošanas laika griezumā (20-25 gadi) – ienesīgums sastāda 4-7% gadā.